(Digitale) collecte

Het is een oeroude gewoonte om tijdens de kerkdiensten voor meerdere doeleinden te collecteren. Nu de kerkdiensten ook digitaal meegevierd worden, is er ook de mogelijkheid om digitaal aan die collectes mee te doen.

Collectebonnen zijn te koop bij o.a. het kerkelijk bureau

Digitaal collecteren kan ook.
Een vriendelijk verzoek met betrekking tot het digitaal collecteren:

We vragen iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

U kunt de App herkennen aan de volgende logo ….

U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.

U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer:

NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen.

Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code: