Welkom op de website van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum.

In de volksmond de Hoofdstraatkerk genoemd. De leden van deze gemeente hebben diverse achtergronden, overtuigingen en wensen. Toch vormen zij samen een geheel, horen ze bij elkaar, net als de bloemen in een kleurrijk boeket. 
Wij staan allen op hetzelfde fundament, ons geloof in Jezus Christus als de bron van ons bestaan. De visie op ons gemeentezijn rust op de pijlers Vieren Leren Omzien en Dienen. We zijn een actieve gemeente met diverse activiteiten voor jong(er) en oud(er).

COVID-19:
Ook wij zijn in de greep van het virus en de daarbij behorende maatregelen. De adviezen van het RIVM nemen wij, uit zorg voor onze medemens, serieus. Dat betekent dat een groot aantal geplande activiteiten niet doorgaan. De kerkdiensten worden zondags om 09.30 uur gehouden. U bent welkom, maar wel eerst aanmelden. Dit kan met een berichtje van uw aanwezigheid naar: 
voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

| in geen |

VRIENDELIJK VERZOEK met betrekking tot het (digitaal) COLLECTEREN

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.
    

U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.

U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer:

NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen.

Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code:

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website..

We verzoeken u allen dit zo breed mogelijk binnen de (wijk-)gemeente bekend te willen maken en te stimuleren.

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

Voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

 

| in geen |

Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen. Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting. Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee. Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman

| in geen |

Update – Coronavirus

Wat kan de wereld er ineens anders uitzien nu het Coronavirus ons allen in de greep houdt. Zorgen over gezondheid, werkgelegenheid, ons dagelijks bestaan. De stilte op straat, de lege scholen en gesloten kerken.

De reguliere kerkdiensten kunnen in ieder geval tot en met 5 april niet gehouden worden.

We zullen elkaar als wijkgemeente voorlopig niet meer ontmoeten tijdens een kerkdienst of andere kerkelijke activiteit. Dit wil echter niet zeggen dat we elkaar uit het oog en hart verliezen!

Voor wat de vervanging van de erediensten in de Hoofdstraatkerk betreft zijn er meerdere oplossingen denkbaar. Onze collega-wijkgemeenten kiezen ervoor om een dienst te houden met geen of weinig publiek en deze uit te zenden via kerk-tv of YouTube kanaal.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

De kerkenraad van onze wijkgemeente kiest ervoor om gebruik te maken van wat ons door het overkoepelend orgaan aangeboden wordt.

Het is de keuze van dit moment. Mocht de noodmaatregel die ons land, en dus onze kerkgang, treft langer gaan duren, zullen de kerken in Hoogeveen opnieuw vergaderen om te onderzoeken of er andere oplossingen op plaatselijk niveau uitvoerbaar zijn.

Het wijkgemeente zijn, houdt meer in dan het houden van de zondagse kerkdiensten. Ook door de week willen we er voor elkaar zijn en elkaar vertellen van Gods boodschap en elkaar troost en warmte bieden. Dit doen we als kerkenraad naar de gemeenteleden toe, maar ook als gemeentelid kunt u hierin onderling van grote betekenis zijn. Juist nu velen vanwege het virus niet meer overal naar toekunnen of mensen kunnen ontvangen, lijken eenzaamheid en dagelijkse ongemakken op de loer te liggen. En daar kunnen we met elkaar veel aan doen.

Wij roepen u daarom op eventuele problemen en zorgen te delen met uw contactpersoon, kerkenraad of met andere leden van onze wijkgemeente. Vanuit het pastorale team zullen we alle mogelijke moeite doen het pastoraat bij u te brengen. Dit zal meer dan normaal telefonisch gebeuren, maar in bijzondere situaties kunnen we ook bij u langs komen. Aarzel daarom niet ons te bellen als u daar behoefte aan heeft.

Nummer Pastorale telefoon 06-13 21 07 50.
U vindt die gegevens ook in onze wijkgids. Mailen mag natuurlijk ook.

Maar, zoals gezegd, kunnen we ook als gemeenteleden onderling veel voor elkaar betekenen. Bel bijvoorbeeld regelmatig eens gewoon een gemeentelid op en informeer hoe het gaat. Moeten er bijvoorbeeld boodschappen komen of zijn er andere zaken waarbij hulp welkom is, probeer het dan te regelen. In de Wijkgids 2020 vindt u de telefoonnummers en mailadressen van veel van onze leden.

“Nederlanders let een beetje op elkaar”, aldus onze Minister-President of in meer kerkelijke taal:

 “Laten we vooral nu omzien naar elkaar!”

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad en het pastorale-team,

Henk Dijkhuizen, scriba.

 

| in geen |

Pastoraat en het coronavirus

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte.

Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn.

De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats.

De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en emailadressen in het colofon van dit blad.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman.

| in geen |

Maatregelen uitvaartbranche

Ook de uitvaartbranche heeft gisteren maatregelen getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het team dat namens de branche verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus adviseert dringend om uitvaarten vandaag nog door te laten gaan.

Vanaf morgen is het advies om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Verder vraagt de branche aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ook wordt afgeraden om handen te schudden.
In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op hun hart leggen en hun condoleance uitspreken.
Ook een namasté-gebaar in plaats van een hand is een suggestie.

De uitvaartbranche adviseert verder om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

| in geen |

Vrijwilligersavond

Vrijdagavond 26 oktober waren de vrijwilligers van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum met hun partners uitgenodigd voor een gezellige avond in het Herman Bavinckhuis.

Er waren ca. 80 aanwezigen. Na een woord van welkom door de voorzitter, werd de film “Wildernis in Drenthe” van Henk en Janetta Bos vertoond.

Een film over het leven in de natuur, opgenomen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Hart van Drenthe.

Na de film werd de avond voortgezet onder het genot van een “hapje en een drankje”.

| in geen |

Nieuwe telefoonnr. ouderlingen t.b.v. pastorale zorg

Helaas kan het telefoonnummer van de ouderlingen t.b.v. pastorale zorg niet meer gebeld worden. Het nummer is afgesloten en kan niet opnieuw in gebruik worden genomen.

Hiervoor is een nieuwe nummer:

06-13210750.

| in geen |

Diakenen.

Vanwege het teruglopen van het aantal ambtsdragers is besloten dat, m.i.v. 1 juli 2017, tijdens een dienst het aantal dienstdoende diakenen teruggebracht wordt naar 2. Voor het collecteren zijn echter 3 personen nodig. Gevraagd wordt aan gemeenteleden om hierbij ondersteuning te geven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij mevr. Giny Snippe-Vroom, Pesserdijk 14. Telefoon 0528-343193. Zij is scriba van de Diaconie.

| in geen |