Kerkdiensten en uitzendingen

Zoals het zich nu laat aanzien, zal het tot juni duren voor we elkaar weer op een zondagmorgen in de kerkzaal kunnen ontmoeten. Daarom zullen we vanaf 1 april 2020 zangdiensten uitzenden die eerder zijn opgenomen in de Hoofdstraatkerk. Dit doen we, zolang we geen reguliere kerkdiensten kunnen houden als gevolg van het Corona-virus.

Op iedere woensdag- en iedere zondagavond om 19.00 uur zullen we zangdiensten uitzenden, die via kerk-tv of een onlineverbinding gevolgd kunnen worden. U kunt deze diensten volgen via de link op de website van de Hoofdstraatkerk (http://www.hoofdstraatkerk.nl/) of via uw Kerk-tv.

Op Goede Vrijdag (10 april 2020) zal om 14.00 uur een in de Hoofdstraatkerk opgenomen registratie van de Mattheus Passion worden uitgezonden.

Kerkklokken

Er zijn opnamen gemaakt van de klokken van Hoop en Troost van alle kerken.

Klik op de link en u kunt het resultaat zien.

https://www.youtube.com/watch?v=jfZVjO7iZYE  

| in geen |

Digitale collecten tijdens de coronacrisis  

Vanaf heden is er de digitale collecte voor de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

U kunt uw gift voor de collecte via een QR code voldoen via QR-code:

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website.

U kunt hier kiezen voor de optie “Openen op deze website”.

Of : u wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.

U kunt hier een collectegift doen voor de diaconie en / of de kerk.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kan het gemeentelid de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

U ontvangt hierna een bevestiging per mail.

| in geen |

Update – Coronavirus

Wat kan de wereld er ineens anders uitzien nu het Coronavirus ons allen in de greep houdt. Zorgen over gezondheid, werkgelegenheid, ons dagelijks bestaan. De stilte op straat, de lege scholen en gesloten kerken.

De reguliere kerkdiensten kunnen in ieder geval tot en met 5 april niet gehouden worden.

We zullen elkaar als wijkgemeente voorlopig niet meer ontmoeten tijdens een kerkdienst of andere kerkelijke activiteit. Dit wil echter niet zeggen dat we elkaar uit het oog en hart verliezen!

Voor wat de vervanging van de erediensten in de Hoofdstraatkerk betreft zijn er meerdere oplossingen denkbaar. Onze collega-wijkgemeenten kiezen ervoor om een dienst te houden met geen of weinig publiek en deze uit te zenden via kerk-tv of YouTube kanaal.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

De kerkenraad van onze wijkgemeente kiest ervoor om gebruik te maken van wat ons door het overkoepelend orgaan aangeboden wordt.

Het is de keuze van dit moment. Mocht de noodmaatregel die ons land, en dus onze kerkgang, treft langer gaan duren, zullen de kerken in Hoogeveen opnieuw vergaderen om te onderzoeken of er andere oplossingen op plaatselijk niveau uitvoerbaar zijn.

Het wijkgemeente zijn, houdt meer in dan het houden van de zondagse kerkdiensten. Ook door de week willen we er voor elkaar zijn en elkaar vertellen van Gods boodschap en elkaar troost en warmte bieden. Dit doen we als kerkenraad naar de gemeenteleden toe, maar ook als gemeentelid kunt u hierin onderling van grote betekenis zijn. Juist nu velen vanwege het virus niet meer overal naar toekunnen of mensen kunnen ontvangen, lijken eenzaamheid en dagelijkse ongemakken op de loer te liggen. En daar kunnen we met elkaar veel aan doen.

Wij roepen u daarom op eventuele problemen en zorgen te delen met uw contactpersoon, kerkenraad of met andere leden van onze wijkgemeente. Vanuit het pastorale team zullen we alle mogelijke moeite doen het pastoraat bij u te brengen. Dit zal meer dan normaal telefonisch gebeuren, maar in bijzondere situaties kunnen we ook bij u langs komen. Aarzel daarom niet ons te bellen als u daar behoefte aan heeft.

Nummer Pastorale telefoon 06-13 21 07 50.
U vindt die gegevens ook in onze wijkgids. Mailen mag natuurlijk ook.

Maar, zoals gezegd, kunnen we ook als gemeenteleden onderling veel voor elkaar betekenen. Bel bijvoorbeeld regelmatig eens gewoon een gemeentelid op en informeer hoe het gaat. Moeten er bijvoorbeeld boodschappen komen of zijn er andere zaken waarbij hulp welkom is, probeer het dan te regelen. In de Wijkgids 2020 vindt u de telefoonnummers en mailadressen van veel van onze leden.

“Nederlanders let een beetje op elkaar”, aldus onze Minister-President of in meer kerkelijke taal:

 “Laten we vooral nu omzien naar elkaar!”

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad en het pastorale-team,

Henk Dijkhuizen, scriba.

 

| in geen |

Pastoraat en het coronavirus

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte.

Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn.

De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats.

De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en emailadressen in het colofon van dit blad.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman.

| in geen |

Maatregelen uitvaartbranche

Ook de uitvaartbranche heeft gisteren maatregelen getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het team dat namens de branche verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus adviseert dringend om uitvaarten vandaag nog door te laten gaan.

Vanaf morgen is het advies om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Verder vraagt de branche aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ook wordt afgeraden om handen te schudden.
In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op hun hart leggen en hun condoleance uitspreken.
Ook een namasté-gebaar in plaats van een hand is een suggestie.

De uitvaartbranche adviseert verder om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

| in geen |

Alle kerkdiensten afgelast


In navolging van de richtlijn van de overheid (tevens advies PKN) zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen tot en met 31 maart afgelast.
Ook rouw- en trouwdiensten zullen slechts met een beperkt gezelschap mogelijk zijn.
Ook alle overige activiteiten in onze gebouwen, waarbij meer dan 100 mensen betrokken zijn zullen geen doorgang mogen vinden

We blijven de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus volgen en zullen u over eventuele maatregelen binnen onze Protestantse Gemeente Hoogeveen na 31 maart op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet mede namens voorzitter AK(Leon ’t Hart) en voorzitter CvK (Jur Stavast).

| in geen |

Vrijwilligersavond

Vrijdagavond 26 oktober waren de vrijwilligers van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum met hun partners uitgenodigd voor een gezellige avond in het Herman Bavinckhuis.

Er waren ca. 80 aanwezigen. Na een woord van welkom door de voorzitter, werd de film “Wildernis in Drenthe” van Henk en Janetta Bos vertoond.

Een film over het leven in de natuur, opgenomen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Hart van Drenthe.

Na de film werd de avond voortgezet onder het genot van een “hapje en een drankje”.

| in geen |

Programma seniorenmiddagen Hoofdstraatkerk 2019-2020

Woensdag 11 september 2019:
Ds. Hans Borst uit Sleen.
Eens een dief, altijd een dief. Ervaringen uit zijn tijd als gevangenispredikant.

Woensdag 9 oktober 2019:
Annelies Westhuis uit Onnen.
Gehoord-Gezien. Over verleende zorg wanneer er een beperking is in het horen en het zien.

Woensdag 13 november 2019:
Roelie en Peter Klaver uit Diever.
De geschiedenis, het gebruik en het geluid van de midwinterhoorn.

Maandag 16 december 2019:
Kerstmiddag.
Medewerking Jaap Scholing op piano en Hanneke Giethoorn, zang

Woensdag 8 januari 2020:
Nieuwjaarsmiddag.
Een middag vol verrassingen – Nieuwjaarswensen – Nieuwjaarsborrel etc.

Woensdag 12 februari 2020:
Frans Jansen uit Olst.
Oude gebruiksvoorwerpen en spullen uit het Keukengereimuseum Olst.

Woensdag 11 maart 2020:
Margo Huggers uit Zwolle.
Met de ezel door Nederland. Wandelen met een ezel brengt je dichterbij jezelf en de natuur

Woensdag 15 april 2020:
Loek de Boer uit Hoogeveen.
Verhalenverteller. Op verhaal komen…. Hij neemt ons mee in zijn verhalenwereld.

Alle middagen is de aanvangstijd 14.30 uur en is afgelopen rond 16.30 uur.
Heeft u geen vervoer, dan kunt u bellen naar de fam. Lunenborg tel. 0528-271388.

Kosten vervoer € 1,50.

Het bestuur:
Jannie Zilverberg, Karin Pook, Jetty Victorie, Anneke Sanders en Fennie Lunenborg.

| in geen |

Nieuwe telefoonnr. ouderlingen t.b.v. pastorale zorg

Helaas kan het telefoonnummer van de ouderlingen t.b.v. pastorale zorg niet meer gebeld worden. Het nummer is afgesloten en kan niet opnieuw in gebruik worden genomen.

Hiervoor is een nieuwe nummer:

06-13210750.

| in geen |

Diakenen.

Vanwege het teruglopen van het aantal ambtsdragers is besloten dat, m.i.v. 1 juli 2017, tijdens een dienst het aantal dienstdoende diakenen teruggebracht wordt naar 2. Voor het collecteren zijn echter 3 personen nodig. Gevraagd wordt aan gemeenteleden om hierbij ondersteuning te geven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij mevr. Giny Snippe-Vroom, Pesserdijk 14. Telefoon 0528-343193. Zij is scriba van de Diaconie.

| in geen |