Toegankelijkheid

Toegankelijkheid:

De Stichting Gehandicaptenplatform heeft het Herman Bavinckhuis de toegankelijkheidssticker toegekend.