Omzien naar elkaar

In pastoraat en diaconaat zien we naar elkaar om en bemoedigen en ondersteunen we elkaar waar nodig. Dit is een opdracht voor alle gemeenteleden. De predikant, kerkelijk werker en ouderlingen vullen het pastoraat zo breed mogelijk in. In de 16 wijken worden zij ondersteund door contactpersonen, die vaak als eerste de gemeenteleden bezoeken bij blijde en droeve gebeurtenissen.