Jongerenmiddag

‘We zullen elkaar na de kerkdienst (+/- 11 uur) ontmoeten in het Herman Bavinckhuis. We gaan eerst in groepen uiteen. Nadat we inhoudelijk met elkaar hebben nagedacht over een thema en vragen, zullen we met elkaar lunchen.’