Voedselbank

Niemand een brood in de hand, mensen die enkel maar vragen brood voor hun knagende magen. Niemand een brood in de hand

Achter in de kerk en in het Herman Bavinckhuis staan manden om voedsel te doneren voor hen die het nodig hebben. Het ingezamelde voedsel wordt gratis verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven.

Samen kunnen wij helpen, door elke zondag één of meerdere artikelen mee te nemen.

U kunt ook een financiële bijdrage geven.

U kunt een bedrag overmaken op:

Reknr: NL78RABO0373712685 (LET OP Rekening nummer is gewijzigd)

t.n.v Protestantse Gemeente Hoogeveen inz. wijkkas diaconie Hoofdstraatkerk,
o.v.v. “voedselbank”.