Kerkenraad

De kerkenraad draagt zorg voor de organisatie van de wijkgemeente en bestaat uit een groep ambtsdragers; ouderlingen, diakenen, predikant en ouderlingkerkrentmeesters.

Voorzitter:
Vacant
voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

Scriba:
Mevr. F. Lunenborg-Guchelaar, 06-11468727
scriba-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

Organogram van de wijkkerkenraad: