Kerkenraad

De kerkenraad draagt zorg voor de organisatie van de wijkgemeente en bestaat uit een groep ambtsdragers; ouderlingen, diakenen, predikant en ouderlingkerkrentmeesters.

Voorzitter:
Dhr. S. Bisschop 06-27840184
voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

Scriba:
Dhr. H. Dijkhuizen 0528-275823
scriba-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

Organogram van de wijkkerkenraad: