Update – Coronavirus

Wat kan de wereld er ineens anders uitzien nu het Coronavirus ons allen in de greep houdt. Zorgen over gezondheid, werkgelegenheid, ons dagelijks bestaan. De stilte op straat, de lege scholen en gesloten kerken.

De reguliere kerkdiensten kunnen in ieder geval tot en met 5 april niet gehouden worden.

We zullen elkaar als wijkgemeente voorlopig niet meer ontmoeten tijdens een kerkdienst of andere kerkelijke activiteit. Dit wil echter niet zeggen dat we elkaar uit het oog en hart verliezen!

Voor wat de vervanging van de erediensten in de Hoofdstraatkerk betreft zijn er meerdere oplossingen denkbaar. Onze collega-wijkgemeenten kiezen ervoor om een dienst te houden met geen of weinig publiek en deze uit te zenden via kerk-tv of YouTube kanaal.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

De kerkenraad van onze wijkgemeente kiest ervoor om gebruik te maken van wat ons door het overkoepelend orgaan aangeboden wordt.

Het is de keuze van dit moment. Mocht de noodmaatregel die ons land, en dus onze kerkgang, treft langer gaan duren, zullen de kerken in Hoogeveen opnieuw vergaderen om te onderzoeken of er andere oplossingen op plaatselijk niveau uitvoerbaar zijn.

Het wijkgemeente zijn, houdt meer in dan het houden van de zondagse kerkdiensten. Ook door de week willen we er voor elkaar zijn en elkaar vertellen van Gods boodschap en elkaar troost en warmte bieden. Dit doen we als kerkenraad naar de gemeenteleden toe, maar ook als gemeentelid kunt u hierin onderling van grote betekenis zijn. Juist nu velen vanwege het virus niet meer overal naar toekunnen of mensen kunnen ontvangen, lijken eenzaamheid en dagelijkse ongemakken op de loer te liggen. En daar kunnen we met elkaar veel aan doen.

Wij roepen u daarom op eventuele problemen en zorgen te delen met uw contactpersoon, kerkenraad of met andere leden van onze wijkgemeente. Vanuit het pastorale team zullen we alle mogelijke moeite doen het pastoraat bij u te brengen. Dit zal meer dan normaal telefonisch gebeuren, maar in bijzondere situaties kunnen we ook bij u langs komen. Aarzel daarom niet ons te bellen als u daar behoefte aan heeft.

Nummer Pastorale telefoon 06-13 21 07 50.
U vindt die gegevens ook in onze wijkgids. Mailen mag natuurlijk ook.

Maar, zoals gezegd, kunnen we ook als gemeenteleden onderling veel voor elkaar betekenen. Bel bijvoorbeeld regelmatig eens gewoon een gemeentelid op en informeer hoe het gaat. Moeten er bijvoorbeeld boodschappen komen of zijn er andere zaken waarbij hulp welkom is, probeer het dan te regelen. In de Wijkgids 2020 vindt u de telefoonnummers en mailadressen van veel van onze leden.

“Nederlanders let een beetje op elkaar”, aldus onze Minister-President of in meer kerkelijke taal:

 “Laten we vooral nu omzien naar elkaar!”

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad en het pastorale-team,

Henk Dijkhuizen, scriba.

 

| in geen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.