Nevendiensten

Kinderen en jongeren.

Net als in veel andere kerken die behoren tot de PKN, zijn ook hier weinig jonge gezinnen die regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Voor de basisschoolkinderen is er daarom geen nevendienst en de oppasdienst blijkt ook overbodig te zijn.

We zijn blij met de groep jongeren, in de leeftijd van 12 – 18, jaar die elke maand de jongerennevendienst bezoekt. Na votum en groet is er een jongerenmoment in de dienst, bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie, lied of een kort gesprek. Daarna verlaten de jongeren en de leiding de kerkzaal om in een andere ruimte op eigentijdse wijze bezig te gaan met het onderwerp. De onderwerpen worden gekozen uit Oase, het tijdschrift dat de middelbare school gebruikt voor hun dagopeningen. Zo ontstaat er een verbinding tussen school en kerk.

Bij elk thema hoort een Bijbeltekst/Bijbelverhaal. Bij deze leeftijdsgroep gaat het niet alleen om de inhoud van het verhaal, maar zeker ook om de vraag wat deze Bijbeltekst betekent voor het leven van nu.

Tijdens de collecte komen ze weer terug om samen met de hele gemeente de zegen te ontvangen voor ze naar huis te gaan.