Nevendiensten

Kindernevendienst.

Iedere zondag is er tijdens de morgendienst  kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Er zijn 5 leidsters die om de beurt dienst doen.

Direct voor de lezingen of voor de verkondiging verlaten zij de kerkzaal en gaan naar een zaal in het Herman Bavinckhuis. Hier wordt een Bijbelverhaal verteld en wordt op hun eigen niveau uitleg gegeven.

Bij het verlaten van de kerkzaal krijgen de kinderen een lichtje mee, een lichtje door de voorganger ontstoken aan de Paaskaars. Het verlaten van de kerkzaal gebeurt onder het zingen van het lied : We gaan voor even uit elkaar”. Dit is gemeentezang.

Na afloop van de verkondiging worden de kinderen weer opgehaald door de dienstdoende ouderling.

Jongerennevendienst.

Elke eerste zondag van de maand is er een jongerennevendienst voor jongeren vanaf 12 jaar. Twee leidsters verzorgen om de beurt  de jongerennevendienst. Zij verlaten gelijktijdig met de kinderen van de kindernevendienst de kerkzaal en komen ook gelijktijdig weer terug.