Kerkelijk werker

Bovenwijks Ouderenpastoraat

Bewoners verzorgingstehuizen en voor ouderen van 86 jaar en ouder in de wijken 8 t/m 14.

Kerkelijk werker:
Mevr. H. Kleinjan
0546-673614
hetty.kleinjan1@gmail.com