Het gebouw

Hoofdstraatkerk Adres: Hoofdstraat 95 Tevens ingang via: Herman Bavinckhuis Stoekeplein 4 Eredienst zondags om 9.30 uur Koster: Dhr. W. Bouwhuis Telefoon Herman Bavinckhuis: 0528-265750 b.g.g. 0528-275659