Afscheid Hennie Haan

Op zondag 2 september is in de eredienst afscheid genomen van onze kerkelijk-werker, mevrouw Hennie Haan-de Braal. Naast de gemeenteleden waren er vele familieleden en vrienden aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van andere wijkgemeenten. Voorganger in de dienst was mevrouw Haan zelf. Na de verkondiging kregen vertegenwoordigers van de Jeugd, College van Kerkrentmeesters en van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum het woord. Zij ontving diverse cadeau’s. Hierna nam ds. ’t Lam het woord en werd zij officieel ontheven van haar taak als ouderling kerkelijk-werker. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in het Herman Bavinckhuis, waar ook nog het e.e.a. gebeurde. De dag werd afgesloten met een broodmaaltijd voor familieleden en vrienden.

| in geen.